A tervezett ütemben halad a bicskei intermodális csomópont fejlesztési projektje

A bicskei közösségi közlekedés minőségi javítását tűzte ki célul a 2021 júniusában megkezdődött és azóta is a tervezett ütemezésben haladó beruházás. A bicskei intermodális csomópont fejlesztési munkálatainak részeként az új 2x1 sávos összekötő úthoz tartozó közúti felüljáró korszerűsítése is megtörténik, amelynek próbaterhelése október 7-én, pénteken lezajlott.

A NIF Zrt. beruházásban megvalósuló bicskei vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése projekt általános célja a közösségi közlekedés színvonalának javítása, az utazási igényeknek megfelelő vasúti szolgáltatás biztosítása, a jelenlegi utazási részarányok megőrzésével. Hosszabb távon a tömegközlekedés arányának lehetőség szerinti növelése, valamint a Volánbusz járatokról átszálló és módváltó tömegközlekedési csomópont létrehozása is a szerepel a tervek között. Ezt kiegészítve a parkolási lehetőségek bővítése érdekében, kulturált P+R parkolók és fedett kerékpártárolók telepítésére, kialakítására is sor kerül majd.

A projekt I. ütemének részeként a vasútállomástól nyugatra épülő új Tatai út és Csákvári út közötti összekötő út építése a befejezéséhez közeledik, jelenleg a kopóréteg építési munkálatai zajlanak. A vasút fölött átvezető közúti felüljáró átépítése befejeződött. Ezen munkákhoz kapcsolódóan a részműszaki átadás-átvétel várhatóan decemberben megtörténik.

Jelenleg folyamatban vannak a déli oldalon megvalósuló P+R parkoló és körforgalom, a vasúti közrakodó vágányok burkolt rakterületének és azok megközelítő útjának kivitelezési munkálatai, a fejlesztéssel érintett terület csapadékvíz-elvezető rendszerének kialakítása, átépítése és a közműkiváltási munkák ütemezett megvalósítása.

A projekt 2021 júniusában indult, azóta kül- és belterületi munkavégzés van folyamatban. Jelenleg az első ütem munkálatai zajlanak, mely tervezetten 2023 októberében készül el.

A beruházás a Technológiai és Ipari Minisztérium (jogelőd: Innovációs és Technológiai Minisztérium) megbízásából, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap terhére valósul meg. A kivitelezést a V-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság végzi nettó 9 924 882 416 Ft értékben.

Forrás: A beruházást az Európai Unió és a magyar állam támogatja.

2022. október