Teljeskörűen felújítják a 441. sz. főút Kecskemét-Nagykőrös szakaszát

A NIF Zrt. beruházásában a mintegy 10 kilométert érintő projektben a 441. sz. főút egy jelentős kecskeméti szakaszát négysávosra bővítik, emellett a 445-ös kecskeméti északi elkerülő és a nagykőrösi Téglagyári utca közötti 7,29 km-en a meglévő 2x1 sávos burkolatot megerősítik.

A beruházást többek között az indokolja, hogy a kecskeméti nagyberuházások miatt az utóbbi években jelentősen megnövekedett a Kecskemét és Nagykőrös között ingázók száma, ennek hatására pedig leromlott a főút állapota. A fejlesztés által a térség településeinek lakói 2024 elejétől gyorsabban és biztonságosabban érhetik el úticéljaikat.

A projekt keretén belül 2 körforgalmat építenek, az egyiket a szakasz elején a 441 sz. főút – 4614 j. út csomópontjában (Nagykőrös, Ady Endre utcai csomópont), a másikat pedig Nagykőrösön a Téglagyári utca csomópontjában. A kezdő csomóponttól Katonatelep határáig hozzávetőlegesen 8 km-en megerősítik az aszfaltréteget. Innentől (azaz a Mathiász János Általános Iskolától) a 2×1 forgalmi sáv 2×2 sávra bővül, és mintegy 3 km-en keresztül a végcsomópontig négysávosítják majd az utat.

A szakaszon 11 mezőgazdasági és egyéb területek megközelítését szolgáló útcsatlakozást alakítanak ki, oly módon, hogy a 441 sz. főúttól keletre és nyugatra lévő szervizutak és kerékpárutak teljes hosszban aszfaltozottak lesznek, míg a keletre lévő mezőgazdasági és egyéb területek megközelítését szolgáló utak a külterületi szakaszon mechanikai stabilizációval ellátott burkolatot kapnak és aszfaltozott sárrázó burkolattal csatlakoznak a főpálya burkolatához.

Tovább javítva a biztonságos közlekedés feltételeit a négysávosítás során Katonatelepnél hat jelzőlámpás és három járműosztályozós csomópontot alakítanak ki, illetve egy jelzőlámpával ellátott gyalogátkelőhelyet is létesítenek.

Mindemellett egy új bicikliutat is kapnak a kerékpárosok. Kerékpárút eddig is volt ezen a szakaszon, de mivel az új útburkolat és melléklétesítményei az út szélesítése miatt el fogják foglalni a kerékpárút mostani sávját, ezért ennek újjáépítése szükségessé vált. Az új kerékpárút a Téglagyár utcai csomóponttól indul, Katonatelep Gyökér utcáig a nyugati oldalon halad a továbbiakban is, azonban a Gyökér utcánál áthelyezésre kerül az út keleti oldalára.

Emellett – figyelembe véve a helyi buszjáratok új nyomvonal kijelölésének lehetőségét is – a katonatelepi buszöblöket is áthelyezik, ezáltal összesen 8 pár buszöblöt alakítanak ki.

Áthelyezik a Peitsik-ér közelében (a 22+300 km szelvény környezetében) lévő külterületi buszöblöt, amely a helyi tanyák közúti közlekedésének kiszolgálását biztosítja, és a buszöböl helyére tengelysúlymérő öblöt alakítanak ki.

Földi László, Pest megye 12. számú választókerület országgyűlési képviselője elmondta: A most kezdődő beruházás a 441. sz. főút 10 km.es szakaszát érinti: ez a 441. számú főút Kecskemét elkerülő és a Nagykőrös közötti szakasz. A főút legforgalmasabb, illetve a legrosszabb állapotban lévő szakaszával kezdődik a felújítás. Az út elkészültével Nagykőrös és Kecskemét között jó úton és biztonságosan lehet majd közlekedni. A képviselő türelmet kért a közlekedőktől a beruházás idejére.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás, Kecskemét alpolgármestere kiemelte: „A mai ember célja nem egyszerűen a helyváltoztatás. Okkal kel útra. Közútjainkat áruszállításra használjuk nehéz teherautókkal, kamionokkal. Az utak mellett művelésre váró mezőgazdasági területek fekszenek, amiket meg kell közelíteni a lassú és nehézkes traktorokkal. A 441-es számú út megyéket és városokat köt össze. Emberek ezrei kelnek útra nap mint nap, hogy dolgozni menjenek, a gyerekeiket óvodába, iskolába vigyék, bevásároljanak. De a Kecskemét és Nagykőrös közötti út kedvelt a sportolók, kirándulók körében is. A főút mellett kiépített és szintén megújuló kerékpárúton szép időben számos család ruccan át biciklivel egyik városból a másikba, akár néhány gombóc fagyi kedvéért is. A maratoni távot legyőzni vágyó futók egyik közkedvelt edző szakasza ez a bicikliút.”

Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere hozzátette: Kecskemét a térség szíve és a lelke. Folyamatosan dolgozik a város, a város motorja mozgásban van. A cél, hogy az itt élők, az itt dolgozó vállalatok és munkavállalók, a családok és a civil szervezetk tudjanak a térségben boldogulni, és, hogy egy modern városi környezet, egy modern természeti környezettel együttvéve egy harmonikus egységet alkosson.  A főút fejlesztésével kapcsolatban a polgármester elmondta, hogy a most induló egyeztetések sok kihívással fognak járni, de ezek problémamentes megoldására törekednek.

 Dr. Czira Szabolcs, Nagykőrös polgármestere elmondta: „Itt is szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a Kormánynak azon fejlesztésekért, melyek Nagykőröst berepítik a 21. századba.  Kezdődik a 441-es főút fejlesztése, megújultak a Nagykőröst az M5-ös autópályával összekötő 4601-es és 4608-as számú utak és rendkívül pozitív híreket hallunk az M44-es építése kapcsán is.”

Pántya József, a NIF Zrt. útfejlesztési igazgatója elmondta, hogy a jogerős építési engedélyeket 2020-ban szerezték meg, a sikeres kivitelezői közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a vállalkozási szerződést pedig 2021. november 11-én kötötték meg. A kivitelezést a Colas Út Zrt. végzi nettó 8.495 milliárd forint értékben. Az igazgató kiemelte, hogy a Nagykőrös, Téglagyári úttól a Pest megyei külterületi szakaszon a leromlott burkolat állapota miatt a teljes pályaszerkezetet elbontják majd és helyette új rétegrend szerinti pályaszerkezetet alakítanak ki, míg a Bács-Kiskun megyét érintő burkolatmegerősítéssel érintett szakaszon lokális pályaszerkezet javításokat végeznek.

A projekt a Térségi közúti beruházások (TKB) program keretében, hazai forrásból valósul meg.

Forrás: A beruházást a magyar állam finanszírozza.

2022. február