Megkezdődött a Gyöngyös nyugati elkerülő II. ütemének tervezése

Sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatása után a Roden Mérnöki Iroda Kft. tervezheti a Gyöngyös nyugati elkerülő II. ütemét. A tervezési szerződés nettó értéke 64,9 millió forint. A projekt hazai költségvetési forrásból valósul meg. A tervezést elindító kooperációt 2019. július 15-én tartották Gyöngyösön.

A Gyöngyös nyugati elkerülő I. üteme a Magyar Közút Kht. beruházásaként 2006 decemberében elkészült. A II. ütem megépítésére ekkor nem került sor. A 2,99 km hosszú, I. szakasz jelenleg nem része az országos közúthálózatnak, önkormányzati útként funkcionál. A NIF Zrt. 2018 áprilisában kapta meg a feladatot a II. ütem előkészítésére a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól. A projekt műszaki tartalma 1,6 km hosszú 2×1 sávos út kialakítása, 2 patakhíd, 1 körforgalom és a 3. sz. főúti csomópont megépítése. A tervező feladata a II. ütem kiviteli terveinek elkészítése és az azokra vonatkozó jóváhagyások, engedélyek megszerzése. A projekt részeként elő kell készíteni az I. ütem és néhány városi – jelenleg az országos közút hálózat részét képező – út (Vachott Sándor, Szent Bertalan, Kossuth Lajos és Petőfi Sándor utcák) felújítását is. Ezek az útszakaszok, az elkerülő út forgalomba helyezése után átadásra kerülnek az Önkormányzatnak. Az előkészítés során további feladat a környezetvédelmi hozzájárulás megszerzése az elkerülő út egészére vonatkozóan.

A munka az engedélyezési tervek elkészítésével kezdődik. A geodéziai felmérések már folyamatban vannak. A tervek elkészítésének és az építési engedély megszerzésének szerződésben rögzített határideje: 2020. június 27.

2019. július